Hoge Raad: kostenaftrek voor werkruimte in huurwoning

  • Door -

Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Betreft het een huurwoning, dan kan een IB-ondernemer hiervoor onder voorwaarden kosten in aftrek brengen van zijn winst. Dit is onlangs door de Hoge Raad in een arrest bepaald.

 

Belastingvrij thuiswerken? Dat kan!

  • Door -

Uw werknemers die ook weleens thuiswerken, kunt u fiscaal vriendelijk faciliteren met internet en telefoon. Bedenk hierbij dat de diverse telefoonkosten verschillend behandeld worden.

 

Voorkom bijtelling voor uw bestelauto

  • Door -

Heeft uw bedrijf één of meer bestelauto’s? Er zijn diverse mogelijkheden om bijtelling te voorkomen. Let wel goed op de voorwaarden!

 

Overplaatsing werknemers multinationals binnen EU-landen wordt makkelijker

  • Door -

Het wordt in de toekomst makkelijker voor multinationale ondernemingen om hun hoogopgeleide werknemers uit derde landen tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal of dochteronderneming in de EU. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld, is in de maak.

 

E-facturering verplicht vanaf 1 januari 2017

  • Door -

Levert uw bedrijf aan de Rijksoverheid? Per 1 januari 2017 bent u bij nieuwe inkoopovereenkomsten verplicht om uw factuur elektronisch in te dienen. De verwachting is dat gemeenten, provincies en waterschappen spoedig zullen volgen. De Europese richtlijn bepaalt dat uiterlijk eind 2018 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken.

error: Content is protected !!