Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor

  • Door -

Heeft u als ondernemer de nodige stappen gezet om te anticiperen op een no-dealBrexit? Weet u welke gevolgen de Brexit voor uw bedrijf heeft? Wat kunt u doen?

 

Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker

  • Door -

Het is nog lang niet zeker dat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting ook voor 2021 zal dalen. Stijgen de lonen onvoldoende, dan gaat die verlaging voor een deel niet door. Dit meldde het Financieele Dagblad (FD) eerder.

 

Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021

  • Door -

Als u nu een bv wil oprichten, moet u naar de notaris. Vanaf 1 augustus 2021 zijn de Europese lidstaten verplicht om het oprichten van een bv ook online mogelijk te maken.

 

Geen aanpak import gebruikte elektrische auto

  • Door -

Staatssecretaris Snel is niet van plan de import van jonge, gebruikte elektrische auto's aan te pakken. Dit antwoordde hij eerder op Kamervragen.

 

WOZ-waarde van een recreatieterrein?

  • Door -

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een recreatieterrein bestaan aparte regels. Deze zijn ook bepalend voor de vraag of de op een recreatieterrein aanwezige bebouwing meegenomen moet worden bij het bepalen van de WOZ-waarde.

error: Content is protected !!