Woning op de balans; slimme zet of juist niet?

Ondernemers hebben hun woning soms op de balans staan. Dat is toegestaan als de woning een reële functie binnen de onderneming heeft. Dan kan worden afgeschreven op de woning en is het onderhoud aftrekbaar. De renteaftrek verloopt via de winst- en verliesrekening. Wel geldt voor de ondernemerswoning een hoger eigenwoningforfait. Ook valt de gerealiseerde waardestijging van de woning in de winst. Maar pas op als uw woning ten onrechte op de balans staat!

 

Belastingdienst te traag? Vorder een dwangsom

Meestal beslist de Belastingdienst binnen de wettelijke termijnen, maar soms duurt het te lang. Dan is het mogelijk om een dwangsom te vorderen wegens niet tijdig beslissen. Daarmee heeft u een middel in handen om de Belastingdienst tot snelheid te manen. Blijft de Belastingdienst toch nog in gebreke, dan ontvangt u een dwangsom per dag dat de Belastingdienst te laat heeft beslist op uw aanvraag of bezwaar.

 

Verkeersboete Termijnbetaling mogelijk

Een verkeersboete is toch altijd 'zuur' geld en soms komt betaling van het volledige bedrag slecht uit. Om verkeersovertreders enigszins tegemoet te komen krijgen zij daarom vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid om boetes vanaf € 225 in termijnen te betalen.

 

Wat is een zakelijke maaltijd?

U kunt onder de werkkostenregeling een zakelijke maaltijd onbelast aan uw werknemers vergoeden of verstrekken. Maar wat is eigenlijk een zakelijke maaltijd?

 

Bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed-bv’s

In sommige gevallen geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ook voor vastgoed-bv’s, zo blijkt uit rechterlijke uitspraken. De Belastingdienst stelt doorgaans dat bij vastgoed-bv’s geen sprake is van een onderneming, maar alleen van beleggen waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet zou gelden.

error: Content is protected !!