Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

Heeft uw bv aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan deze deelnemingsvrijstelling is recent een wijziging aangebracht in de vorm van een compartimenteringsreserve. U moet deze reserve vormen als niet langer aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan.

 

Lopende afspraken zetten transitievergoeding tijdelijk buiten spel


Vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Misschien bent u echter bij ontslag nog gebonden aan afspraken in bijvoorbeeld een lopende cao, een sociaal plan of in een individuele arbeidsovereenkomst. Dat zou kunnen betekenen dat u bij ontslag dubbel moet betalen. Om dit te voorkomen is er een overgangsregeling. Hoe deze in elkaar zit, is op 11 mei bekend gemaakt in de lagere regelgeving voor de Wet werk en zekerheid.

 

Geen bijtelling: bewijs rittenregistratie!

Rijdt u maximaal 500 privékilometers in een auto van de zaak? Dan hoeft u geen bijtelling op te geven, als u dat tenminste kunt aantonen met een sluitende rittenregistratie of anderszins. De Belastingdienst richt zich vooral op een sluitende rittenregistratie. Maar volgens de rechter mag ook ander bewijs meewegen.

 

Reorganisatie: opzegverbod zieke werknemer

Als een zieke werknemer wegens een reorganisatie boventallig is geworden, kunt u nu nog naar de kantonrechter gaan voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter gaat na of de verzochte ontbinding verband houdt met de ziekte. Is dit het geval, dan zal de kantonrechter niet ontbinden. Vanaf 1 juli 2015 kunt u bij een bedrijfseconomisch ontslag zieke werknemers niet meer ontslaan.

 

WBSO en RDA blijven in trek

Voor het zevende jaar op rij is er een toename te zien van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA. De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor deze regelingen blijft onverminderd groot.

error: Content is protected !!