Verkoop deel onderneming na omzetting in bv

  • Door -

Heeft u een persoonlijke onderneming met verschillende zelfstandige onderdelen, bijvoorbeeld verschillende vestigingen? En overweegt u één van die zelfstandige onderdelen te verkopen? Dan kunt u de persoonlijke onderneming omzetten in een bv en daarna het zelfstandige onderdeel verkopen. De opbrengst valt dan in de bv en u kunt de belastingheffing voor een gedeelte uitstellen door de winst niet uit te keren.

 

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning UWV

  • Door -

Vanaf 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels gelden uit de Wet werk en zekerheid. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet u bij UWV een ontslagvergunning aanvragen. UWV stelt hiervoor nieuwe aanvraagformulieren ter beschikking.

 

6 of 21% btw bij vertraging onderhoud na 30 juni?

  • Door -

Ik verricht onderhoud en renovatie aan een woning die ouder is dan twee jaar. De planning was dat dit afgerond was voor 1 juli 2015. Door tegenslag is de dienst uiteindelijk pas in juli 2015 afgerond. Voor 1 juli 2015 heb ik al (deel)facturen verzonden met 6% btw op de arbeid. Blijft deze 6% gelden of moet ik nieuwe (deel)facturen zenden?

 

Ingewikkelde regels UWV en strenge wetten: voorkom sancties

  • Door -

"Ik heb alles gedaan om mijn langdurig zieke werknemer te re-integreren: ik heb aangepast werk en een andere functie aangeboden, zelfs via een klant van mij. Ik heb een re- integratieverslag gemaakt en opgestuurd. Nu zegt het UWV dat ik niet genoeg re-integratie-inspanningen heb verricht en krijg ik een loonsanctie opgelegd. Wat heb ik verkeerd gedaan?"

 

Stekker uit banksparen voor uitvaartkosten

  • Door -

Het kabinet is niet van plan om banksparen voor uitvaartkosten nog langer fiscaal te stimuleren. Er ligt dan ook een voorstel om de vrijstelling in box 3 voor deze bankspaarvariant per 1 januari 2016 af te schaffen.

error: Content is protected !!