Scholing en personeel

  • Door -

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie wordt sinds 2014 verstrekt en is de vervanger van de tot en met 2013 geldende afdrachtvermindering onderwijs. De subsidieregeling kent minder doelgroepen en andere voorwaarden dan de afdrachtvermindering onderwijs. In deze advieswijzer gaan wij nader in op de mogelijkheden en voorwaarden.

 

Een nieuwe stap in flexibel werken

  • Door -

Werknemers kunnen straks een verzoek indienen bij hun werkgever voor andere werktijden en een andere werkplaats. De Eerste Kamer heeft namelijk op dinsdag 14 april 2015 ingestemd met de Wet flexibel werken die de Wet aanpassing arbeidsduur zal gaan opvolgen.

 

Onjuiste brief over kinderopvangtoeslag

  • Door -

Ontvangt u kinderopvangtoeslag, dan heeft u mogelijk onlangs één of twee verkeerde brieven ontvangen van de Belastingdienst. De brieven met datum 8 april 2015 en kenmerk KOT FLG 12p en/of KOT FLG 13p bevatten een verkeerde naam van de toeslagpartner.

 

Lenen aan de BV: leg vast

  • Door -

Bent u directeur-grootaandeelhouder en leent u geld aan uw bv? Zorg er dan voor dat de lening zakelijk is. Dat houdt in, dat een ander de lening ook onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. Bij betalingsproblemen van de bv is het verlies op een zakelijke lening aftrekbaar in box 1. Met een schriftelijke geldleningsovereenkomst moet de Belastingdienst bewijzen dat de lening onzakelijk is. Leg daarom de lening vast.

 

Gestapelde financiering. Iets voor u?

  • Door -

Het aanbod van mkb-financiering is weer iets verbreed. Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken gaan in de komende drie jaar € 2 miljard extra investeren in het Nederlandse mkb. Nu het financieringsaanbod alsmaar breder wordt is wellicht gestapelde financiering iets voor uw onderneming.

error: Content is protected !!