6% of 21% btw op onderhoud en renovatie?

Per 1 juli 2015 vervalt het verlaagde btw-tarief van 6% op de arbeidskosten bij onderhoud en renovatie van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Hoe bepaal ik in de periode rondom 1 juli 2015 welk btw-tarief ik moet toepassen?

 

Nieuwe mogelijkheden tot financiering voor MKB-ondernemers in de regio!

Coöperatie van, voor & door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet
 

Doe de arbeidscontractencheck


Vanaf 1 juli 2015 wordt het aantal tijdelijke arbeidscontracten dat u met een werknemer mag afsluiten verder beperkt. Dit is een gevolg van de Wet werk en zekerheid. Wilt u weten of u onder de nieuwe regels uw werknemer nog een nieuw tijdelijk contract mag aanbieden of alleen nog een vast contract, doe dan de contractencheck.

 

Specificatie onkostenvergoeding op de loonstrook

Vanaf 2016 moet u onkostenvergoedingen op de loonstrook specificeren. Dit is een van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies. De Eerste Kamer heeft op 2 juni 2015 ingestemd met deze wet. Om werkgevers voldoende tijd te geven voor het aanpassen van hun loonadministratie gaan enkele maatregelen pas in op 1 januari 2016.

 

AOW-leeftijd definitief versneld omhoog

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de stapsgewijs versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. U zult dus kortgezegd langer moeten doorwerken voordat u van uw pensioen kunt gaan genieten.

error: Content is protected !!