Bedrijfsoverdracht

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

 

Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever

Het is u vast niet ontgaan: vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Bent u een kleine werkgever, is uw financiële situatie niet rooskleurig en moet u daarom noodgedwongen uw werknemer ontslaan, dan bent u mogelijk een lagere en wellicht zelfs geen transitievergoeding verschuldigd. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Dubbele huisvesting: wat mag u vergoeden?

Uw werknemer heeft door zijn werk dubbele huisvestingskosten. Wat zijn de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling voor het vergoeden van deze dubbele kosten?

 

Curator al in beeld vóór faillissement

Er komt een wettelijke regeling voor aanwijzing van een toekomstige curator. Mocht uw onderneming onverhoopt in zwaar weer verkeren, dan wordt het straks mogelijk om al vóór een faillietverklaring aan de rechter te vragen om de toekomstige curator in het aanstaande faillissement aan te wijzen.

 

Subsidie praktijkleren? Wees er op tijd bij!

Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de subsidieregeling Praktijkleren. Kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015, dan kunt u deze aanvragen vanaf 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015 (vóór 17.00 uur). Wees er op tijd bij, want dan loopt u geen subsidie mis.

error: Content is protected !!