Ruim baan voor de AOW-gerechtigde werknemer

  • Door -

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016.

 

Meer kredietkansen voor het mkb

  • Door -

Er komt bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Vorige week is op de mkb-top het Bedrijfsleningenfonds opengesteld: een nieuw financieringskanaal voor grotere (minimale omzet 25 miljoen) mkb-ondernemingen met een financieringsbehoefte tussen de 10 en 50 miljoen euro.

 

Verhoging transitievergoeding per 2016

  • Door -

Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat omhoog per 1 januari 2016 van € 75.000 naar € 76.000. De verhoging is bekendgemaakt op dinsdag 29 september 2015.

 

Latere en lagere uitbetaling premiekortingen

  • Door -

Vanaf 2018 worden premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking pas na afloop van het jaar uitbetaald. Daarnaast gaat bedrag van de premiekortingen omlaag. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Wet tegemoetkoming loondomein’ dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

 

Personeelslening eigen woning gewijzigd

  • Door -

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het rentevoordeel van de personeelslening voor de eigen woning fiscaal anders behandeld. Er ligt een voorstel om per die datum de nihilwaardering hiervoor af te schaffen. Hoe deze nieuwe behandeling van de personeelslening eigen woning in de praktijk uitwerkt, is recent verduidelijkt.

error: Content is protected !!