Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer

  • Door -

De overheid maakt in toenemende mate gebruik van digitaal berichtenverkeer. Maar daarvoor is wel eerst uw toestemming vereist. U kunt zelf aangeven van wie u uw post digitaal wenst te ontvangen. Doet u dit niet, dan krijgt u uw post gewoon in de brievenbus.

 

Luchtfoto levert bewijs: geen cultuurgrondvrijstelling

  • Door -

De wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. Wie zich daarop beroept, dient wel te zorgen voor voldoende bewijs. Ook moet u de Belastingdienst alle medewerking verlenen om vast te kunnen stellen dat er daadwerkelijk sprake is van recht op deze vrijstelling.

 

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

  • Door -

Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

 

Lidmaatschap vakbond aftrekbaar voor zzp’er?

  • Door -

Ook als ondernemer kun je lid worden van een vakbond. Zijn deze kosten aftrekbaar van de winst? Als het lidmaatschap van zakelijk belang is, is dit mogelijk.

 

Eerstejaars studenten betalen helft collegegeld

  • Door -

Start uw zoon of dochter per 1 september 2018 met een opleiding aan een hogeschool of universiteit? Dan betaalt hij of zij, onder een aantal voorwaarden, over het studiejaar 2018-2019 de helft van het collegegeld.

error: Content is protected !!