Minimumtarief van € 16 voor zzp’er

  • Door -

Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16 voor zzp’ers. Met dit minimumtarief hoopt het kabinet te voorkomen dat zzp'ers onder de armoedegrens terecht komen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?

  • Door -

Als u als dga geld leent aan uw bv, kan een dergelijke lening aftrekbaar zijn op het moment dat duidelijk wordt dat uw bv deze niet meer terug kan betalen. Dit kan alleen als er sprake is van een zakelijke lening. Of dit zo is, hangt af van de feiten en omstandigheden.

 

ANBI: publiceer uw jaarcijfers vóór 1 juli

  • Door -

Als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, geniet u een aantal fiscale voordelen, maar u moet dan wel openheid van zaken geven. Daarom bent u onder meer verplicht hun jaarcijfers over 2018 vóór 1 juli dit jaar te publiceren.

 

Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart

  • Door -

De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De uitstoot van de zeevaart moet in 2050 70% minder zijn. De scheepvaartsector en het Rijk hebben hiervoor een akkoord gesloten.

 

Declare your Global Income

  • Door -

The Dutch Tax Authorities have sent the forms on which you must declare your global income. Your global income is your income in the Netherlands and from all other countries combined. You are required to provide this information.

error: Content is protected !!