Heel Hilversum Helpt

Heel Hilversum Helpt is een initiatief van drie Hilversumse Rotaryclubs met als doelstelling om jaarlijks geld te werven ten behoeve van een goed doel.


Het is de bedoeling Hilversumse ondernemers, verenigingen, scholen, instellingen en burgers er zoveel mogelijk bij te betrekken.

In de jaren 2011, 2012 en 2013 is dit vorm gegeven door het organiseren van een dorpslunch op de Kerkbrink, het houden van een veiling tijdens de lunch en ondernemers te vragen dit evenement te sponsoren t.b.v. de organisatiekosten.
Het goede doel bestond in die jaren uit diverse projecten van de Hilversumse organisatie WereldOuders.

In 2014 is in het Hilversumse Raadhuis een walking dinner en veiling georganiseerd, afgewisseld met live muziek. Dit alles ten behoeve van de Hilversumse Stichting Kansarme Kinderen in Indonesië.

In 2015 staan diverse activiteiten op het programma t.b.v. Viore, Centrum voor mensen die leven met kanker, gevestigd in Hilversum. Zo wordt er dit jaar o.a. op 30 maart een PubQuiz georganiseerd door leerlingen van Business School Notenboom, wordt er een BBQ georganiseerd, komt er weer een diner in het Raadhuis en wordt er in het najaar geschaatst.

Naast jaarlijkse financiële ondersteuning, probeert Meester & Kuiper ook actief aan de evenementen deel te nemen en nodigt u daar ook van harte voor uit.

Heel Hilversum Helpt

error: Content is protected !!