Horizontaal Toezicht beloont vertrouwen

Meester & Kuiper biedt ondernemers de bijzondere dienst “Horizontaal Toezicht” aan.

Horizontaal Toezicht is gebaseerd op onze afspraken met de Belastingdienst over regulier toezicht, met als belangrijkste doel tot een zo correct mogelijke aangifte te komen.

In het kort

Cliënten die deelnemen aan Horizontaal Toezicht, moeten tijdig eventuele fiscale risico’s aangeven bij de Belastingdienst. Uiteraard samen met Meester & Kuiper. In ruil daarvoor krijgt de cliënt sneller zekerheid over fiscale vraagstukken en, niet onbelangrijk, minder controles op aangiften.
De Belastingdienst gaat er bij horizontaal toezicht namelijk vanuit dat ingediende aangiften ‘gewoon goed’ zijn. Sinds 2011 hebben zich al meer dan 300 van onze cliënten met succes aangemeld voor horizontaal toezicht.

Waarom doet de Belastingdienst dit?

De Belastingdienst wil met horizontaal toezicht de relatie met de ondernemers versterken door samenwerking en wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Mocht er een probleem zijn met uitleg van wet- en regelgeving of van feiten, dan is dat binnen horizontaal toezicht veel sneller en in goed overleg op te lossen met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft vooraf de onderliggende problematiek beoordeeld en de fiscale behandeling goedgekeurd. Daardoor krijgen onze cliënten achteraf sneller goedkeuring op hun aangifte.

Positieve ervaringen

Onze ervaringen met het horizontaal toezicht zijn positief. De Belastingdienst legt definitieve aanslagen snel op, beantwoordt fiscale vraagstukken in de regel binnen een week en denkt veelal met u en ons mee. Een plezierige zekerheid voor onze cliënten, die geen tijdrovende vragenbrieven meer krijgen. Incidenteel moeten wij een kwestie aan de rechter voorleggen, maar tot nu toe is dat in goede harmonie met de fiscus gebeurd. Bij tijdelijke betalingsonmacht komen we ook vrijwel altijd tot een bevredigende oplossing voor onze cliënten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Horizontaal toezicht? Adrie van Oostrom vertelt u er graag meer over.