Controle & auditing

De accountantscontrole van een jaarrekening is bedoeld om zekerheid te geven over de getrouwheid van de jaarrekening. Die zekerheid is van belang voor de onderneming zelf, maar ook voor aandeelhouders, banken, belegger en bijvoorbeeld crediteuren. Een professionele controle vraagt om open communicatie en vertrouwen. Dat is een goede basis voor tijdig signaleren van verbeterpunten in organisatieprocessen.

Wettelijke AFM Vergunning

Ons kantoor beschikt over de vergunning van de uitvoering van wettelijke controles van jaarrekeningen. Het gaat daarbij om wettelijke en vrijwillige (statutaire) controles. Voor de uitvoering van deze controles maken wij gebruik van een elektronisch dossier, gebaseerd op actuele wet en regelgeving (NV COS, VGBA en ViO).

Meester & Kuiper voert controles uit bij eigen cliënten en in samenwerking met collega-kantoren.

error: Content is protected !!