Compliance

Meester & Kuiper voert compliance opdrachten uit voor collega-accountantskantoren. Compliance heeft betrekking op het stelsel van kwaliteitsbeheersing in een accountantskantoor. Omdat compliance de basis vorm van alle processen in het accountantskantoor, dient hier continue aandacht voor te zijn. Zeker bij wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij adviseren bijvoorbeeld bij toetsingen en bij het up to date houden van het Handboek Kwaliteit.

error: Content is protected !!