Bewindvoering

De wet- en regelgeving omtrent bewindvoering is streng. Curatoren, bewindvoerders en mentoren moeten voldoen aan de wettelijke eisen aan bedrijfsvoering. Zodra de curatoren, bewindvoerders of mentoren meer dan drie personen onder hun hoede hebben, betekent dat onder meer:

  • Verplichte controle op de jaarrekening
  • Kwaliteitsonderzoek van de bedrijfsvoering
  • Een Rapport van Bevindingen wanneer men zich wil aansluiten bij brancheverenigingen zoals het NBPB en de BPBI.

Meester & Kuiper werkt voor diverse bewindvoerders om aan deze verplichtingen te voldoen.

error: Content is protected !!