Nieuws

 

Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers

  • Door -

In de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 krijgen werknemers en niet-werknemers een vergelijkbare fiscale behandeling. Belangrijk is dat u voor de niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt, waaruit blijkt aan wie u..

 

Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA

  • Door -

Het kabinet heeft de regels rond de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) verduidelijkt. De verduidelijking vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad, waardoor ondernemers met buitenvennootschappelijke investeringen soms..

 

Aftrekposten in 2021 verder verlaagd

  • Door -

Het percentage waarmee de meeste aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% tegen 46% nu. De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door,..

 

Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober

  • Door -

Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf 7 oktober de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum is op de site van het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar...

 

Ook zorgbonus in 2021

  • Door -

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus..

error: Content is protected !!