Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd

  • Door -

Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW..

 

Advieswijzer Eigen woning 2021

  • Door -

Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een..

 

Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort

  • Door -

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie..

 

Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto’s

  • Door -

Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de inzet van schone vrachtauto’s in het kader van de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). De subsidie kan van 23..

 

Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?

  • Door -

Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het..

error: Content is protected !!